Årsregnskabsloven § 98 b

 1. § 98 b
  Virksomheden skal angive det samlede vederlag m.v. for regnskabsåret til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for deres funktion fordelt på hvert ledelsesorgan samt, hvor der ikke er udpeget et ledelsesorgan, for ejerne. Desuden skal virksomheden angive de samlede forpligtelser til at yde pension til de nævnte. Er der fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af ledelsen, skal det oplyses, hvilken kategori af ledelsesmedlemmer programmet gælder for, hvilke ydelser programmet omfatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf.
 2. Stk. 2.
  De tilsvarende oplysninger og beløb for det foregående regnskabsår skal angives.
 3. Stk. 3.
  Hvis oplysninger efter stk. 1 vil føre til, at der vises beløb for et enkelt medlem af en ledelseskategori, kan beløbene i stedet
  1. 1) angives samlet for to kategorier eller
  2. 2) udelades, hvis kun én kategori modtager vederlag m.v., pension eller særligt incitamentsprogram.