Årsregnskabsloven § 58 b

  1. § 58 b
    For afledte finansielle instrumenter, som løbende måles til dagsværdi, jf. § 37, stk. 1, skal der oplyses om omfanget og karakteren af instrumenterne samt væsentlige betingelser, som kan få betydning for beløbet, tidspunktet og sikkerheden for fremtidige pengestrømme.
  2. Stk. 2.
    Oplysningerne i stk. 1 kan gives samlet for ensartede afledte finansielle instrumenter.