Årsregnskabsloven § 38

  1. § 38
    Efter første indregning kan investeringsejendomme løbende reguleres til dagsværdi.
  2. Stk. 2.
    Virksomheder, der omdanner levende dyr eller planter biologisk med henblik på salg, forarbejdning, forbrug eller avl af yderligere dyr og planter, kan efter første indregning løbende regulere disse aktiver til dagsværdi.
  3. Stk. 3.
    § 37, stk. 1, 2.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse på stk. 1 og 2.