Årsregnskabsloven § 32

 1. § 32
  Virksomheden kan sammendrage følgende poster og i stedet indføre en post benævnt »Bruttofortjeneste« eller »Bruttotab«:
  1. 1) Posterne nr. 1-5 i bilag 2, skema 3, og
  2. 2) posterne nr. 1-3 og 6 i bilag 2, skema 4.
 2. Stk. 2.
  § 11, stk. 2, finder ikke anvendelse på poster, der er sammendraget efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Det første år virksomheden ikke længere benytter stk. 1, kan sammenligningstal, jf. § 24, for de omhandlede poster undlades.