Årsregnskabsloven § 166

  1. § 166
    Stk. 1-4. (Udelades)
  2. Stk. 5.
    Erhvervsstyrelsen kan fravige overgangsbestemmelserne i denne lov og fastsætte yderligere overgangsbestemmelser, i det omfang det er nødvendigt for at lette administrative byrder i forbindelse med overgangen til anvendelse af reglerne efter denne lov.