Årsregnskabsloven § 146 a

 1. § 146 a
  Dattervirksomheder, der anvender undtagelsen i § 78 a, stk. 1, skal indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen i henhold til § 138 suppleret med
  1. 1) det i § 78 a, stk. 1, nævnte koncernregnskab eller
  2. 2) en henvisning til koncernregnskabet, der er indeholdt i en årsrapport, som styrelsen har modtaget til offentliggørelse.
 2. Stk. 2.
  Der skal indsendes de erklæringer, der er nævnt i § 78 a, stk. 1, nr. 4 og 5.
 3. Stk. 3.
  Erklæringerne i henhold til stk. 2 skal kun indsendes for det første regnskabsår, for hvilket erklæringerne afgives.