Årsregnskabsloven § 1

 1. § 1
  Denne lov gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder, jf. dog stk. 3.
 2. Stk. 2.
  I henhold til denne lov anses en virksomhed for at være erhvervsdrivende, hvis den yder varer, rettigheder, pengemidler, tjenester eller lignende, for hvilke den normalt modtager vederlag. En virksomhed anses dog altid for erhvervsdrivende, hvis den er omfattet af selskabsloven, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder eller i øvrigt er erhvervsdrivende i henhold til lov. Dette gælder, uanset om virksomhederne helt eller delvis er undtaget fra kravene i de nævnte love.
 3. Stk. 3.
  Loven gælder ikke for virksomheder, som
  1. 1) er omfattet af regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lovgivningen for finansielle virksomheder,
  2. 2) er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v. eller
  3. 3) udelukkende er omfattet af regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lov om kommunernes styrelse.