Vurderingsloven § 9

  1. § 9
    Ved ejendomsværdien forstås værdien af den faste ejendom i dens helhed.
  2. Stk. 2.
    Sædvanligt tilbehør til ejendommen medtages ved ansættelsen. Derimod medtages ikke besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel.