Vurderingsloven § 49

  1. § 49
    Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for denne lovs gennemførelse.