Voldgiftsloven § 6

  1. § 6
    Tvister i retsforhold, som parterne har fri rådighed over, kan afgøres ved voldgift, medmindre andet er bestemt.