Voldgiftsloven § 4

  1. § 4
    Domstolene har ingen kompetence i tvister, som skal afgøres ved voldgift, ud over, hvad der følger af denne lov.