Voldgiftsloven § 36

  1. § 36
    Voldgiftsretten kan pålægge parterne at stille sikkerhed for voldgiftsrettens vederlag og godtgørelse for udlæg ved behandlingen af sagen. Voldgiftsretten kan afslutte voldgiftssagen, hvis sikkerheden ikke stilles.
  2. Stk. 2.
    Undlader en part at stille en pålagt sikkerhed, kan den anden part stille hele sikkerheden.