Voldgiftsloven § 35

  1. § 35
    Voldgiftsretten fordeler omkostningerne til voldgiftsretten mellem parterne.
  2. Stk. 2.
    Voldgiftsretten kan pålægge en part helt eller delvis at erstatte modparten de udgifter, voldgiftssagen har påført modparten.