Voldgiftsloven § 18

  1. § 18
    Parterne skal behandles lige, og hver part skal have fuld lejlighed til at fremføre sin sag.