Voldgiftsloven § 10

  1. § 10
    Parterne kan aftale antallet af voldgiftsdommere.
  2. Stk. 2.
    Har parterne ikke aftalt antallet af voldgiftsdommere, består voldgiftsretten af tre voldgiftsdommere.