VFV-loven § 35

  1. § 35
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.