VFV-loven § 29

  1. § 29
    De råd, der rådgiver uddannelses- og forskningsministeren om de enkelte uddannelser og uddannelsesniveauer i uddannelsessystemet i øvrigt, varetager rådgivningen om de tilsvarende uddannelser og niveauer i videreuddannelsessystemet for voksne.