VFV-loven § 19

 1. § 19
  Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om
  1. 1) regulerede forløb, herunder
   1. a) generelle regler og regler om enkelte grupper af regulerede forløb, og regler om
   2. b) særlige, afsluttende uddannelsesforløb (påbygningsforløb) og
  2. 2) fleksible forløb, herunder om kravene til afgangsprojekter og til sammensætningen af uddannelseselementer i de fleksible forløb.