VFV-loven § 10

  1. § 10
    Videreuddannelsessystemet på de videregående niveauer omfatter følgende uddannelser:
    1. 1) Akademiuddannelse.
    2. 2) Diplomuddannelse.
    3. 3) Masteruddannelse.