Vejloven § 96

  1. § 96
    Vejmyndigheden kan ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet. Det samme gælder, når en ekspropriation til private veje og stier er nødvendig på grund af
    1. 1) anlægsarbejder m.v. på offentlig vej, jf. §§ 48 og 97,
    2. 2) beslutninger om oprettelse eller benyttelse af adgange til offentlige veje, jf. § 50, stk. 4, § 54, og § 56, stk. 1, eller
    3. 3) beslutninger om vejadgang på grund af nedlæggelse af offentlige veje.