Vejloven § 94

  1. § 94
    Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker efter reglerne i dette kapitel.
  2. Stk. 2.
    Transportministeren kan efter en vejmyndigheds begæring tillade, at ekspropriation til kommunale vejanlæg sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.