Vejloven § 78

 1. § 78
  Arbejder på ledninger i eller over offentlige veje udføres af vedkommende ledningsejer, medmindre andet er særligt aftalt.
 2. Stk. 2.
  Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre vejarbejder i forbindelse med ledningsarbejder, hvis
  1. 1) der er behov for at koordinere ledningsarbejdet med andre arbejder på vejarealet,
  2. 2) ledningsejeren ikke overholder vilkår stillet i forbindelse med en tilladelse eller
  3. 3) arbejdets udførelse kræver særlig faglig ekspertise.
 3. Stk. 3.
  Vejdirektoratet kan i særlige tilfælde lade ledningsarbejder udføre for ledningsejerens regning, når ledningsejeren trods indskærpelse af vilkårene for gravetilladelsen ikke overholder disse. Vejdirektoratet kan i dette tilfælde medregne et administrationstillæg efter § 30.