Vejloven § 7

  1. § 7
    Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed for kommunevejene.