Vejloven § 68

 1. § 68
  Grundejerens renholdelsespligt efter § 64 omfatter at
  1. 1) fjerne ukrudt og lign.,
  2. 2) renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer,
  3. 3) fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og
  4. 4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og sti, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.