Vejloven § 6

  1. § 6
    Transportministeren er vejmyndighed for statsvejene.
  2. Stk. 2.
    Administrationen af statsvejene henlægges til Vejdirektoratet.
  3. Stk. 3.
    Transportministeren fastsætter nærmere regler for Vejdirektoratets arbejde.