Vejloven § 51

  1. § 51
    Vejmyndigheden fastsætter, hvilke varige begrænsninger der skal gælde med hensyn til tilslutning af nye veje og stier og anlæg af nye adgange. Vejmyndigheden kan endvidere fastsætte varige begrænsninger vedrørende udnyttelsen af bestående adgange til vejen.
  2. Stk. 2.
    Vejdirektoratet fastsætter adgangsbestemmelser for samtlige statsveje.
  3. Stk. 3.
    Kommunalbestyrelsen fastsætter adgangsbestemmelser for kommuneveje, som skønnes af særlig betydning for den gennemgående færdsel.