Vejloven § 39

  1. § 39
    Kommunalbestyrelsen bistår Vejdirektoratet med administration af vejbidrag for statsveje.
  2. Stk. 2.
    Transportministeren kan efter forhandling med KL fastnærmere regler om, hvordan kommunalbestyrelser opkræver vejbidrag til anlæg og udvidelse af statsveje.