Vejloven § 31

 1. § 31
  Vejbidrag kan ikke pålægges til dækning af udgifter til
  1. 1) anlæg af nye veje eller udvidelse af eksisterende vejes befæstede arealer for en større bredde end 20 m,
  2. 2) arealerhvervelse,
  3. 3) erstatning for servitutpålæg eller ulemper eller
  4. 4) større reguleringer af vejens længdeprofil, herunder anlæg af støttemure.