Vejloven § 21

  1. § 21
    Vejmyndighederne skal føre en fortegnelse over de anlæg, der er optaget på deres vejplaner.