Vejloven § 2

  1. § 2
    Loven finder anvendelse på offentlige veje og offentlige stier, jf. § 3, nr. 2 og 3.