Vejloven § 19

  1. § 19
    Vejplaner for statsveje godkendes af transportministeren.