Vejloven § 118

  1. § 118
    Kendelsen skal sendes til enhver, som har en retlig interesse i sagen, og som har anmodet om det.