Vejloven § 1

 1. § 1
  Denne lov skal medvirke til
  1. 1) at sikre et velfungerende og sammenhængende vejnet,
  2. 2) at sikre mobiliteten på vejene til gavn for samfundsøkonomien og udvikling i alle dele af Danmark,
  3. 3) at sikre gode vej- og stiforbindelser mellem hjem, skole, arbejdsplads, kulturinstitutioner og fritidsaktiviteter m.v.,
  4. 4) at fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen gennem en sammenhængende vejplanlægning og tidssvarende vejanlæg, og
  5. 5) at andre former for infrastruktur kan placeres i forbindelse med vejnettet.