Vejledningsloven § 2 b

  1. § 2 b
    Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til befordring til unge, der deltager i tilbud efter § 2 a, stk. 5, i det omfang tilbuddet ikke allerede er omfattet af en anden befordringsordning.
  2. Stk. 2.
    Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler om betingelser for og beregning af tilskud.