Vejledningsloven § 17

  1. § 17
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.