Vejledningsloven § 15 e

  1. § 15 e
    Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke myndigheder der skal indberette oplysninger. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der er omfattet af dette kapitel, og om deres videregivelse, herunder om, hvilke særlige oplysninger på individniveau om unge under 30 år der må udveksles mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og de kommunale jobcentre.