Vejbenyttelsesafgiftsloven § 8

  1. § 8
    Skatteministeren fastsætter regler om
    1. 1) registrering af oplysninger til opgørelse af afgift,
    2. 2) opkrævning og betaling af afgift og
    3. 3) overførsel af registrerede oplysninger om køretøjer, der er afgiftspligtige efter denne lov, til myndigheder i andre stater.