Vejbenyttelsesafgiftsloven § 12

 1. § 12
  For dansk registrerede køretøjer kan afgiften refunderes, såfremt køretøjet i afgiftsperioden afmeldes af Køretøjsregisteret eller ikke længere omfattes af afgiftspligten.
 2. Stk. 2.
  For udenlandske køretøjer kan en betalt afgift refunderes, såfremt anmodning om refusion fremsættes inden udløbet af afgiftsperioden.
 3. Stk. 3.
  Det refunderede afgiftsbeløb fratrækkes et gebyr, der udgør 188 danske kroner for danske køretøjer og 188 danske kroner eller 25 euro for udenlandske køretøjer.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren fastsætter regler om indgivelse og behandling af anmodning om refusion af afgift samt regler om udbetaling af refunderet afgiftsbeløb.