VE-loven § 56 d

  1. § 56 d
    Biomassebrændsler, herunder biogas, der anvendes i transportsektoren, er ikke omfattet af § 56 c om fastsættelse af regler om opfyldelse af bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan dog fastsætte regler om opfyldelse af de gældende bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner som betingelse for modtagelse af tilskud efter § 43 b.