VE-loven § 50 c

  1. § 50 c
    Denne bestemmelse omhandler udbud af pristillæg for elektricitet produceret på havvindmøller omfattet af § 25, jf. § 23, stk. 4, landvindmøller og solcelleanlæg bortset fra anlæg, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation.
  2. Stk. 2.
    Klima-, energi- og forsyningsministeren afholder maksimalt to udbud i perioden 2018-2019.