VE-loven § 4

  1. § 4
    Klima-, energi- og forsyningsministeren orienterer i forbindelse med den energipolitiske redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Folketinget om status for udbygningen med vedvarende energi.