VE-loven § 37 a

  1. § 37 a
    Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på Thor Havvindmøllepark.
  2. Stk. 2.
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan udbetale støtte til og opkræve betaling for elektricitet produceret på Thor Havvindmøllepark.