Vandløbsloven § 9

 1. § 9
  Til offentlige vandløb henregnes
  1. 1) de vandløb, der efter de hidtil gældende regler er optaget som offentlige vandløb, og
  2. 2) de vandløb, som vandløbsmyndigheden bestemmer skal optages som offentlige vandløb.
 2. Stk. 2.
  De anlæg, der er nævnt i § 2, stk. 4, medregnes som del af det vandløb, ved hvilket de er beliggende, medmindre de særskilt er optaget i en højere klasse.
 3. Stk. 3.
  De enkelte strækninger af et vandløb, der gennemløber flere kommuner, kan henregnes til forskellige klasser af vandløb. Dog må de lavere liggende strækninger ikke henregnes til en lavere klasse end de højere liggende strækninger.
 4. Stk. 4.
  Vandløb, der er udført som led i en landvinding, hvortil der er ydet statsstøtte, kan vandløbsmyndigheden kun optage som offentlige vandløb med miljøministerens tilladelse.