Vandløbsloven § 89

  1. § 89
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.