Vandløbsloven § 86

  1. § 86
    Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af miljøministeren.
  2. Stk. 2.
    Fra lovens ikrafttræden ophæves vandløbsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 523 af 26. september 1973.
  3. Stk. 3.
    Ministeren kan fastsætte overgangsbestemmelser.