Vandløbsloven § 8

  1. § 8
    Vandløb inddeles i offentlige og private.