Vandløbsloven § 79

  1. § 79
    Miljøministeren kan på eget initiativ tage en afgørelse, der er truffet af vandløbsmyndigheden, op til nærmere undersøgelse og afgørelse.