Vandløbsloven § 76

  1. § 76
    Vandløbsmyndighedens afgørelser skal indeholde oplysning om klagemyndighed og klagefrist.
  2. Stk. 2.
    Omfatter afgørelsen et påbud eller forbud, skal der være fastsat en frist for afgørelsens efterkommelse.