Vandløbsloven § 70

  1. § 70
    Miljøministeren kan fastsætte regler om opkrævning af bidrag og om adgang til at få oplysning om bidrag.
  2. Stk. 2.
    Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om vandløbsmyndighedens adgang til at opkræve gebyrer for behandling af visse sager.