Vandløbsloven § 7

  1. § 7
    Kommunalbestyrelsen er vandløbsmyndighed for de vandløb m.v., der er omfattet af loven, jf. § 2, og for pumpelag m.v., jf. kapitel 9.
  2. Stk. 2.
    Uenighed mellem vandløbsmyndigheder afgøres af miljøministeren.